نرم افزار پلاک خوان

ارزان ترین و پر فروش ترین نرم افزار پلاک خوان با کیفیت استثنایی در ایران. دانلود کنید ، استفاده کنید و در صورتیکه راضی بودید خرید کنید.

سامانه ثبت تخلف چراغ قرمز

این سامانه برای شرکت های مطرح در زمینه سیستم های ثبت تخلف توصیه میشود که قصد دارند بخش نرم افزار این مناقصات را با همکاری مشترک با تیم مهندسی پلاک ویژن انجام دهند.

سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز محصولی مبتنی بر فناوری پردازش تصویر  و رادار است که با هدف شناسایی تخلف کلیه وسایل نقلیه که در زمان غیرمجاز، اقدام به عبور از چراغ قرمز تقاطع ها می نمایند، طراحی گردیده است. این سامانه، قابلیت ثبت مکانیزه تخلفات توقف روی کانال عابر پیاده را نیز دارا می باشد. هدف این سیستم آگاهی و ترویج فرهنگ ایستادن پشت خط ایست توسط رانندگان ، احترام به حقوق عابرین پیاده و پاکسازی کانال عابر هنگام چراغ قرمز، پاکسازی تقاطع در زمان انتهایی چراغ سبز و عدم عبور خودروها از خط ایست هنگامی که مسیر روبه رو به علت ترافیک مسدود است،کاهش تصادفات حاکی از تخلف عبور از چراغ قرمز به دلیل خلوت بودن مسیر در شب و عدم به کارگیری نیروی انسانی در تقاطعات جهت ثبت تخلفات از مهمترین اهداف اجرای سیستم ثبت تخلفات در تقاطع های کشور است.

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید