نرم افزار پلاک خوان

ارزان ترین و پر فروش ترین نرم افزار پلاک خوان با کیفیت استثنایی در ایران. دانلود کنید ، استفاده کنید و در صورتیکه راضی بودید خرید کنید.

نرم افزار پلاک ویژن مسکونی

سامانه پلاک خوان مسکونی را میتوان در ورودی مجتمع های مسکونی نصب کرده و با وارد کردن پلاک های مجاز ( ساکنین) مجتمع نسبت به کنترل تردد خودروها اقدام نمود. این سامانه حاصل سالها تجربه در زمینه سیستم های کنترل تردد خودرویی میباشد و تمامی انتظارات مشتریان در رمینه پارکینگهای مجتمع مسکونی را برآورده میکند.

سیستم هوشمند پلاک خوان این شرکت با اخذ تصاویر از دوربین های منصوب در هر درب با الگوریتم های پیشرفته متن مربوط به پلاک را استخراج نموده و با دقت بسیار بالا قرائت و ثبت می نماید تا در قسمت های دیگر نرم افزار به منظور مشاهده سوابق و احراز هویت خودرو مورد استفاده قرار بگیرد.

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید