اصفهان – شهرک علمی و تحقیقاتی – ساختمان فن آفرینی- واحد 107

09132654483 – sales@pelakvision.ir

آموزش نرم افزار پلاک خوان Standalone

در این بخش فیلم های آموزشی مربوط به نرم افزار پلاک ویژن نسخه stanalone قابل مشاهده میباشد

نمای کلی نرم افزار و نحوه اتصال به دوربین

نحوه تعریف پلاک های مجاز به همراه تصاویر مالکین خودرو (بخش اول)

منو مدیریت پلاک های مجاز (بخش دوم)

نحوه گزارش گیری

منو تنظیمات نرم افزار

مدیریت کاربران(بخش اول)

مدیریت کاربران (بخش دوم)

امتیاز دهید