اصفهان – شهرک علمی و تحقیقاتی – ساختمان فن آفرینی- واحد 107

09132654483 – sales@hitekvision.com

مزایای نرم افزار پلاک خوان

نرم افزارها آمده اند تا امکاناتی را به کاربران آنها بدهند تا باعث راحتی کار شوند نرم افزار پلاک...

مزایای دوربین پلاک خوان

محتوا پنهان ثبت پلاک خودروها در ورود و خروج سازمان ها چه مزیتی دارد؟ ثبت پلاک خودروها در ورود...

ویژگی های دوربین پلاک خوان

محتوا پنهان دوربین پلاک خوان چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ ویژگی های دوربین های پلاک خوان آیا کیفیت...

انواع سیستم پلاک خوان

محتوا پنهان پلاک خوان سازمانی پلاک خوان مسکونی پلاک خوان پارکینگی پلاک خوان بزرگراهی یا جاده ای پلاک خوان...

کاربرد نرم افزار پلاک خوان چیست؟

نرم افزار پلاک خوان می تواند در تمام سازمان ها و مجتمع هایی مورد استفاده قرار گیرد که خودرو...

انواع دوربین پلاک خوان

دوربین های پلاک خوان بسته به کاربرد آنها به دو دسته تقسیم میشوند: تفاوت دوربین های پلاک خوان پارکینگ...

کاربردهای دوربین پلاک خوان

دوربین های پلاک خوان به تنهایی فقط میتوانند به عنوان شاهد سرقت استفاده شوند و فیلم های ضبط شده...

انتخاب دوربین پلاک خوان

انتخاب دوربین مناسب برای پلاک خوان نکته اول: استفاده از دوربین های بولت با لنز مناسب توصیه میشود برای...

کاربرد پلاک خوان در سیستم ثبت تخلف مسیر BRT

همواره یکی از مهمترین نقاط ضعف سیستم حمل و نقل مسافر با اتوبوسها و تاکسی‌های شهری، کندی تحرک و...

کاربرد پلاک خوان در سیستم ثبت تخلف بزرگراه

سامانه ثبت تخلف سرعت (Speed limit enforcement) عبارت از سامانه ای اتوماتیک شامل مجموعه نرم افزار و سخت افزارهای...