اصفهان – شهرک علمی و تحقیقاتی – ساختمان فن آفرینی- واحد 107

09132654483 – sales@pelakvision.ir

آموزش نرم افزار مانیتورینگ

در این بخش ویدئوهای آموزشی مربوط به نرم افزار مانیتورینگ قابل مشاهده میباشد

در این بخش ویدئوهای آموزشی مربوط به نرم افزار مانیتورینگ که به عنوان نسخه کلاینت نرم افزار پلاک خوان نسخه سروی بر روی کلاینت ها نصب میشود قابل مشاهده میباشد.

توصیه میشود قبل از مشاهده ویدئو های این بخش ویدئوهای بخش آموزش نرم افزار پلاک خوان نسخه standalone و سپس بخش آموزش نرم افزار نسخه نرم افزار پلاک خوان نسخه سروری را مشاهده بفرمائید.

آموزش کار با نرم افزار مانیتورینگ بخش اول

آموزش کار با نرم افزار مانیتورینگ بخش دوم

امتیاز دهید