اصفهان – شهرک علمی و تحقیقاتی – ساختمان فن آفرینی- واحد 107

09132654483 – sales@pelakvision.ir

فیلم برخی از پروژه های پلاک خوان

فیلم های عملکرد نرم افزار در برخی از پروژه های انجام شده مشاهده میشود

فیلم عملکرد نرم افزار نسخه سروری در دانشگاه اصفهان

فیلم پروژه اجرا شده در پارکینگ شهرداری چمگردان

امتیاز دهید

1 دیدگاه

اکبری

ممنون