نرم افزار پلاک خوان

ارزان ترین و پر فروش ترین نرم افزار پلاک خوان با کیفیت استثنایی در ایران. دانلود کنید ، استفاده کنید و در صورتیکه راضی بودید خرید کنید.

فیلم برخی از پروژه های پلاک خوان

فیلم های عملکرد نرم افزار در برخی از پروژه های انجام شده مشاهده میشود

فیلم عملکرد نرم افزار نسخه سروری در دانشگاه اصفهان

فیلم پروژه اجرا شده در پارکینگ شهرداری چمگردان