اصفهان – شهرک علمی و تحقیقاتی – ساختمان فن آفرینی- واحد 107

09132654483 – sales@pelakvision.ir

کاربردهای دوربین پلاک خوان

دوربین های پلاک خوان به تنهایی فقط میتوانند به عنوان شاهد سرقت استفاده شوند و فیلم های ضبط شده دوربین های پلاک خوان را در صورت بروز سرقت یا یک تخلف بررسی کرد و تصویر پلاک خودرو را به اداره آگاهی یا اداره مربوطه ارسال کرد.

دوربین های پلاک خوان به همراه نرم افزارهای پلاک خوان میتوانند نقش های مختلفی داشته باشند و نیازهای مشتریان را به خوبی پوشش دهند.

کاربردهای دوربین پلاک خوان
کاربردهای دوربین پلاک خوان

مجموعه نرم افزار های پلاک ویژن بسته به نیاز های مشتریان دارای کاربردهای مختلفی هستند:

پلاک ویژن توزین : مورد استفاده در باسکول های ورود و خروج کارخانه ها

پلاک ویژن سازمان یا مسکونی: کنترل و اتوماسیون تردد خودروها بر اساس پلاک های مجاز و کنترل راهبند

پلاک ویژن برج: کنترل و اتوماسیون تردد خودروها بر اساس پلاک های مجاز هر واحد مسکونی و تعداد پارکینگ های خریداری شده مالک هر واحد مسکونی

پلاک ویژن پارکینگ: دریافت هزینه پارکینگ و حراست از خودروهای داخل پارکینگ با تلفیق سیستم پلاک ویژن مبتنی بر پلاک خوان و کارتخوان مایفر به صورت همزمان

پلاک ویژن بزرگراهی: ثبت پلاک خودروها در بزرگراه و مشاهده آمار تردد و بررسی خودروهای سرقتی و محاسبه سرعت متوسط خودروها بین دو نقطه با مسافت مشخص

امتیاز دهید